Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TABLET!!!

 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΔΙΑΘΕΣΗ TABLETS)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σχετικά με τη διάθεση tablets σε μαθητές του σχολείου μας σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Το σχολείο μας πρόκειται να παραλάβει από το Δήμο Ζακύνθου τέσσερα (4) tablets, με σκοπό να διατεθούν με τη μορφή δανεισμού στους μαθητές που τα χρειάζονται για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020 εγκύκλιο για την παράδοση/παραλαβή των ηλεκτρονικών συσκευών, η απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως:

§  το χαμηλό εισόδημα,

§  η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,

§  η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,

§  η ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

…………………………………………………

Όσοι δεν διαθέτετε ηλεκτρονική συσκευή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση του παιδιού σας και πληροίτε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια, μπορείτε να προσκομίσετε στο σχολείο έως την Τρίτη 01-12-2020 και ώρα 13:00,

 σχετική αίτηση  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι εντάσσεστε στις ανωτέρω κατηγορίες.

Η αίτηση έχει αναρτηθεί στο blog του σχολείου http://1dimrizas.blogspot.com/, και στη σελίδα  fb του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Μπορείτε να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου mail@1dim-rizas.zak.sch.gr ή με φυσική παρουσία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου στο 2695092251.

Ο  Σύλλογος Διδασκόντων θα συνεδριάσει για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των αιτήσεων, ώστε να συνταχθεί μια λίστα, βάσει της οποίας θα διανεμηθούν στις οικογένειες οι διαθέσιμες συσκευές, καθώς και όποιες επιπλέον χορηγηθούν μελλοντικά στο σχολείο.

…………………………………………………

Με την παραλαβή της συσκευής ο γονέας/κηδεμόνας θα υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι:

1.       παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή

2.       αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων), ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας

3.       και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

Ο Δ/ντής του σχολείου

Π. Αρβανιτάκης 

ΠΡΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

τον κον Διευθυντή του  1ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας

Λαγωπόδο 29092, Ζάκυνθος

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε υπό μορφή δανεισμού ηλεκτρονική συσκευή (tablet), προκειμένου το/τα τέκνο/α μου ………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………που φοιτά/τούν  στην  ……………………   τάξη του σχολείου σας, να παρακολουθεί/ούν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση από το σπίτι μου, διότι δε διαθέτω ηλεκτρονική συσκευή (Η/Υ, κινητό, tablet) που να επιτρέπει την παρακολούθησή της.

Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι έγγραφα:

1.      ……………………………………………………………….

2.      ……………………………………………………………….

3.      ……………………………………………………………….

4.      ……………………………………………………………….

 

 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα,

 

 

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Επώνυμο:

…………………….……………………

Όνομα:

…………………….……………………

Όνομα πατρός:

…………………….……………………

Διεύθυνση, οδός:

…………………….……………………

ΤΚ-Πόλη:

…………………….……………………

 

 

Τάξη :

Τμήμα:

Ειδικότητα:

Αριθμός Μητρώου:

…………………….……………………

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

 

 

 

Τηλέφωνο σταθερό:

…………………….……………………

Τηλέφωνο κινητό:

…………………….……………………

 

 

ΘΕΜΑ:

Αίτηση χορήγησης υπό μορφή δανεισμού, tablet για παρακολούθηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

Ζάκυνθος,

 

……-11-2020

 

 

 

 

 


Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Οδηγίες σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα webex για μαθητές.


Σύνδεση με Smartphone ή tablet 

• Κατεβάζουμε από το play store την εφαρμογή Cisco Webex Meetings και την εγκαθιστούμε. 

• Κάνουμε κλικ πάνω στο πρόγραμμα που μας έχει δοθεί, στο μάθημα που έχουμε εκείνη την ώρα.

 • Στη σελίδα που ανοίγει πληκτρολογούμε σωστά το όνομά μας, το email μας( ή του γονέα) και πατάμε Οκ. 

• Στα επόμενα 3 βήματα επιλέγουμε Να επιτρέπεται και στο τέλος Join.


Σύνδεση με pc 

• Κάνουμε κλικ πάνω στο πρόγραμμα που μας έχει δοθεί, στο μάθημα που έχουμε εκείνη την ώρα. 

• Στην οθόνη που ανοίγει πατάμε ακύρωση και κάνουμε κλικ στο κάτω μέρος της σελίδας εκεί που γράφει join from your browser. 

• Στη σελίδα που ανοίγει πληκτρολογούμε σωστά το όνομά μας, το email μας( ή του γονέα) και πατάμε Next. 

• Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε πάνω αριστερά Επιτρέπεται και κάτω δεξιά skip. 

• Στην επόμενη οθόνη πατάμε Join meeting και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τάξη μας! 


Μπορείτε επίσης να μελετήσετε αυτές τις σελίδες: 

https://www.aeaa.gr/UserFiles/files/odigies%20foitites.pdf 

https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/ineducovid19-mathainoumestospiti-odigies-xrisis-mathites-goneis.pdf


Όλο το αρχείο παρακάτω:

https://docs.google.com/document/d/1GMZ7eBM3uQUEFOeO3fXxfh4KXJpqMQeW7QXr4iFBDxI/edit

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

ΓΙΟΡΤΗ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020!!!


Η εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου , φέτος, ήταν διαφορετικές λόγω του ίου. 
Κάθε τάξη γιόρτασε το ¨ΟΧΙ¨ ξεχωριστά , αλλά καταφέραμε να κάνουμε κάτι και όλοι μαζί, με αποστάσεις και απόλυτη ασφάλεια.
 

«Φτερωτοί ταξιδιώτες: Το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα Ιόνια νησιά» Παρουσίαση από την Ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

 Η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ βρέθηκε στο σχολείο μας την Πέμπτη 11 Απριλίου. Η διάρκεια της δράσης ήταν δύο σχολικ...