Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

 

        

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαγωπόδο 5/09/2022

 

Α.Π. 189

 

 

               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

                              ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

        1ο  6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ

                                            -----

Ταχ. Δ/νση:                     Λαγωπόδο

Τ.Κ. – Πόλη:                     29092-Μαχαιράδο

email:                                  mail@1dim-rizas.zak.sch.gr

Πληροφορίες:               Π. Αρβανιτάκης

Τηλέφωνο:         2695092251

 

ΠPOKHPYΞH

ΘEΣHΣ EΘEΛONTH ΣΧOΛIKOY TPOXONOMOY

 

Ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας,

έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

1. Η πρόσληψη θα γίνει για το σχολικό έτος 2022-2023, δηλαδή από 11-09-2022 μέχρι 15- 06-2023.

2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:

· Από τις 7:20 μέχρι τις 8:20 το πρωί

· Από τις 13:00 μέχρι τις 13:30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

 4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ΄αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120€ και 88€ αντίστοιχα για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου.

Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ".

Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 09/09/2022, στις 13.30 το μεσημέρι στη Διεύθυνση του Σχολείου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (σχετικό έντυπο μπορούν να προμηθευτούν από τη Διεύθυνση του σχολείου).

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Εκκαθαριστικό της εφορίας οικ. έτους 2020

4. Κάρτα ανεργίας (αφορά άνεργους)

5. Βεβαίωση φοίτησης μαθητή στο σχολείο (για γονείς μαθητών)

 

Ο έλεγχος των αιτήσεων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 12:30.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Παναγιώτης Αρβανιτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023 - 2024

 ΜΕ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚ...