Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 118259/ΓΔ4/09-09-20 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η αρ.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-20 ΚΥΑ (Β΄ 3780), παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της και ειδικότερα της παρ. 7 του

άρθρου 2 όπου ορίζεται: «Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση

μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία,

ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των

λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με

απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των

γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.»

Επιπλέον θα πρέπει ληφθεί υπόψη η παρ. 1 του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ όπου ορίζεται ότ: «…..Ειδικά για τους

μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με

την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας…...»

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την εκπαιδευτική κοινότητα.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής, κ. Α. Γκίκα

3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής

6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων

7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμ. Α΄, Β΄

8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμ. Α΄, Β΄

9. Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α΄, Β΄

10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄, Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα, 14-09-2020

Αρ. Πρωτ. 121052/ΓΔ4

ΠΡΟΣ:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

-----


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023 - 2024

 ΜΕ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚ...