Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

 

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

Σχολικό έτος:  2023-2024

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

6/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας

 

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου

 

 

Κωδικός σχολείου (ΥΠΑΙΘ)

 

9140090
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έδρα του Σχολείου

Λαγωπόδο Ζακύνθου

Τηλέφωνο

2695092251

Ηλεκτρονική διεύθυνση

mail@1dim-rizas.zak.sch.gr

Ιστότοπος

http://1dimrizas.blogspot.com/

Διευθυντής

Παντής Διονύσιος

Αναπληρώτρια διευθύντρια

 

Πρόεδρος συλλόγου γονέων/κηδεμόνων

Αγαλιώτης Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος του οικείου Δήμου που έλαβε γνώση του κανονισμού

Σπίνος Νικήτας, Κόκλας  Παναγιώτης

 

 

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή. 3Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Άξονας 1ος: Προσέλευση – Παραμονή στο σχολείο και Αποχώρηση από αυτό. 5

Προσέλευση μαθητών/μαθητριών. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Παραμονή στο σχολείο. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Προσευχή. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διάλειμμα. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Αποχώρηση από το σχολείο. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Φοίτηση- Απουσίες. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Άξονας 2ος:  Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος. 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μαθητών. 9

Παιδαγωγικός έλεγχος. 10

Άξονας 3ος: Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού. 10

Άξονας 4ος: Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες. 11

Άξονας 5ος: Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου. 12

Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων. 12

Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών- Ενημέρωση γονέων. 13

Διάρκεια τριμήνων. 14

Άξονας 6ος: Ποιότητα του σχολικού χώρου. 14

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.. 15

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών. 15

Σχολική Τσάντα. 15

Σχολική Εργασία. 15

Λειτουργία Κυλικείου – Σπιτικό κολατσιό -Κεράσματα. 15

Έντυπα -διαφημίσεις. 16

Κινητά τηλέφωνα. 16

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών / τριών εντός του σχολικού ωραρίου. 16

Τηλεκπαίδευση. 17

Πολιτική Άμυνα. 16

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΩΝ.. 17

Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή Προϊσταμένη/Προϊστάμενο. 17

Οι εκπαιδευτικοί 17

Γονείς και κηδεμόνες. 18

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 18

Σχολικό Συμβούλιο. 18

Σχολικός τροχονόμος: 20

Υπεύθυνος/η καθαριότητας. 20

Υποστηρικτικές δομές. 20

Η σημασία της σύμπραξης όλων. 19

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή

Με τον όρο " Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου " εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία και αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Είναι δε προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

«Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας».

Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου», συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου Ζακύνθου.

Αποστέλλεται προς έγκριση στη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας  και στον Διευθυντή της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Περιλαμβάνει 7 άξονες (6 κεντρικούς και 1 συμπληρωματικό)

1.  Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

2.  Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

3.  Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού.

4.  Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

5.  Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων.

6.  Ποιότητα του σχολικού χώρου.

7. Γενικά Θέματα

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες μέσω της ανάρτησής του στον ιστότοπο του Σχολείου. Παρουσιάζεται δε  και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας

 

Το 1ο  Δημοτικό Σχολείο Ρίζας ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ζακύνθου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

 

·                 Το σχολείο μας στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο, χτισμένο το 1994 και βρίσκεται στο Λαγωπόδο Ζακύνθου.

Ιδρύθηκε μετά από συνένωση πέντε (5) ολιγοθεσίων σχολείων των κοινοτήτων Μαχαιράδου, Ρομιρίου και Λαγωπόδου.

Διαθέτει επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη (ενταγμένη στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ), εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, αίθουσα εικαστικών, αίθουσα πληροφορικής και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

·         Στο σχολείο μας λειτουργεί:

 Ολοήμερο τμήμα με 22 μαθητές έως τις 15:00.

Παράλληλη στήριξη: Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης υποστηρίζουν εξατομικευμένα  τον μαθητή/την μαθήτρια στο σχολικό πλαίσιο, με βάση τις υποδείξεις  από τα  Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ).

Είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

 

Ø    Οραματιζόμαστε ένα σχολείο σύγχρονο και δημοκρατικό το οποίο θα διέπεται από  σχέσεις αρμονικές μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ένα σχολείο που στοχεύει αφενός στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αφετέρου στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τα παιδιά ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας είτε σαν σημερινοί μαθητές είτε ως αυριανοί ενεργοί πολίτες.

 Επιδίωξή μας τα παιδιά να είναι χαρούμενα κι ευτυχισμένα και καθημερινό μας μέλημα -όπως και των γονέων- η ασφάλειά τους. 

 

 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

 

Κοινός στόχος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας, η ανάπτυξη κοινωνικής και ατομικής ευθύνης.

 

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

 

Ο  Κανονισμός  Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν.

 

Άξονας 1ος: Προσέλευση – Παραμονή στο σχολείο και Αποχώρηση από αυτό

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο των μαθητών.

 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.

Για το σχολικό έτος 2023-2024 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

07:00 έως 07:15: Υποδοχή των μαθητών /τριών  της «Πρωινής Ζώνης»

08:00 έως 08:10: Υποδοχή των λοιπών μαθητών/τριών

 Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.

 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος: 13:15 (εξάωρο)

Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 (μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

 Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 15:00.

 

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά τους παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες

Πρωϊνό Πρόγραμμα

 

 

Ολοήμερο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ


13:15-13:20

Μετάβαση στην αίθουσα σίτησης

13:20-14:00

40′

1η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Γεύμα – Διατροφική Αγωγή

14:00-14:15

15′

Διάλειμμα

14:15-15:00

45′

2η ώρα Ολοήμερου ΠρογράμματοςΜελέτη -Προετοιμασία

 

 

Ολοήμερο

Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αποχώρησης από το σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00.

Για τη σωστή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει οι γονείς να τηρούν  το ωράριο που έχουν δηλώσει για την αποχώρηση των παιδιών τους και να τα παραλαμβάνουν έγκαιρα.

 

Η ώρα της Διατροφικής Αγωγής είναι στις 13.20΄ με 14.00΄. Το φαγητό πρέπει να είναι πάντα μέσα σε ένα πλαστικό σκεύος (ή σκεύη, αν πρόκειται για κάποια σαλάτα ή φρούτο καθαρισμένο π.χ. που συνοδεύει το γεύμα), με το όνομα του μαθητή/τριας πάνω σε αυτό. Τα σκεύη είναι αυστηρά ατομικά και οι μαθητές/τριες δε μοιράζονται μεταξύ τους το φαγητό και το νερό τους.

Συστήνεται να έχουν τα παιδιά μαζί τους μια υφασμάτινη πετσέτα ή «σουπλά».

 

Ø  Η προσέλευση των μαθητών το πρωί γίνεται από  8:00 ως 8:10 από την κεντρική είσοδο του σχολείου.

(Εξαίρεση οι μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στην πρωινή ζώνη και προσέρχονται από 7:00 ως 7:15). 

Η έγκαιρη προσέλευση συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, αντίθετα η καθυστερημένη είσοδος του μαθητή στην τάξη προκαλεί διακοπή της ροής του μαθήματος και αναστάτωση.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα ( π.χ. επίσκεψη σε γιατρό) έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του , με τη σύσταση αυτό να γίνει στην αλλαγή διδακτικής ώρας (π.χ. 09:00 ή ακόμη καλύτερα στο διάλειμμα)

Υποδοχή μαθητών. Στην είσοδο υποδέχεται τα παιδιά ο υπεύθυνος εφημερεύων εκπαιδευτικός. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους , αποχωρούν  αφού βεβαιωθούν ότι  αυτά εισήλθαν στο προαύλιο.

Εικόνες συνωστισμού στην είσοδο  του σχολείου με παρόντες  εκπαιδευτικούς και γονείς που επιθυμούν να ενημερώσουν, ή και να ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς, για κάποιο θέμα που αφορά στο παιδί τους είναι αναγκαίο  να εκλείψουν, καθώς υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις.

 

Έναρξη προγράμματος  08:15, εκπαιδευτικοί  και μαθητές συγκεντρώνονται στον προκαθορισμένο χώρο, κατά τμήματα, όπου γίνεται κοινή προσευχή και τυχόν ανακοινώσεις από τον διευθυντή του σχολείου.

Οι ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν, αλλά οφείλουν να παρευρίσκονται στο χώρο και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Πέντε λεπτά (5΄) μετά την έναρξη του προγράμματος, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, η είσοδος κλειδώνει.

 

 

 

 

 

Ø  Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες  χρησιμοποιούν συγκεκριμένο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να επιτηρούνται καλύτερα και να παίζουν με ασφάλεια.

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται δύο (2) εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί σε κάθε διάλειμα.

Ορίζεται σαφώς ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους πίσω από το σχολικό κτίριο και σε καμιά περίπτωση δεν εξέρχεται μαθητής/τρια εκτός σχολείου χωρίς άδεια.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας ή διδακτικής περιόδου, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού έχει βεβαιωθεί ότι έχουν εξέλθει όλοι/ όλες οι μαθητές/τριες.  Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες, οι οποίες κλειδώνονται με ευθύνη του διδάσκοντα.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών, τουαλέτα). Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

 

Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το διάλειμμα γίνεται στις στεγασμένες βεράντες, ακριβώς έξω από το κάθε τμήμα.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου ή στο παιδί υπό την επίβλεψη του εφημερεύοντα.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

 

Ø  Αποχώρηση

Το κουδούνι λήξης των μαθημάτων χτυπάει στις 13:15. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται κατά τμήματα, συνοδεία του διδάσκοντα την τελευταία ώρα εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο εισέρχονται σε αυτό υπό την επίβλεψη του εφημερεύοντος.

Οι λοιποί μαθητές αποχωρούν με τους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών τους.

Σε περίπτωση που, λόγω κωλύματος, ο γονέας αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

Σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι γονείς δύνανται να εισέρχονται  στο προαύλιο του σχολείου και να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τον στεγασμένο χώρο (ανατολικά της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων).

Παρακαλούνται οι ενήλικες συνοδοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου, συμβάλλοντας πρωτίστως στην ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Με  απόφαση του σχολικού συμβουλίου (αρ. 1/29-9-2021) δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην πάροδο που οδηγεί στην είσοδο του σχολείου, κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, εξαιρουμένων των οχημάτων των εκπαιδευτικών όπου θα παραμείνουν σταθμευμένα μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

 

 

 

Ø  Φοίτηση - Απουσίες

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Το ΑΔΥΜ προσκομίζεται στην Α΄ και Δ΄ τάξη και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στο μάθημα της Γυμναστικής. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

Για την ασφαλή συμμετοχή στο μάθημα χρειάζεται οι μαθητές/τριες να φορούν τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

 

Άξονας 2ος:  Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μαθητών

Αποκλειστικά υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην αίθουσα και διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούνται οι κανόνες που έχουν συμφωνήσει τα μέλη της τάξης. Εκτός τάξης, τηρούνται οι κανόνες του διαλείμματος, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Ο/Η μαθητής/τρια έχει το δικαίωμα:

1.  Μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του/της.

2.  Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του/της.

3.  Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.

4.  Να  χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του σχολείου.

5.  Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει προς όφελος δικό του/της ή των συμμαθητών/τριών του/της.

6.  Να του/της παρέχεται περιβάλλον καθαρό, υγιεινό, ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.

7.  Να μην προσέρχεται στο σχολείο για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς κοινωνικούς λόγους.

8.  Να προσέρχεται απροετοίμαστος/η στο σχολείο, όταν αυτό συμβαίνει λόγω υπαιτιότητας τρίτων.

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο/Η μαθητής/τρια έχει την υποχρέωση:

1.  Να μην απουσιάζει αδικαιολόγητα από το σχολείο.

2.  Να έρχεται προετοιμασμένος/η για το μάθημα.

3.  Να σέβεται και να διατηρεί καθαρά τα προσωπικά του/της αντικείμενα (βιβλία, τετράδια).

4.  Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε εκδήλωση του σχολείου.

5.  Να συμπεριφέρεται με σεβασμό και ευγένεια στους/στις δασκάλους/ες και τους/τις συμμαθητές/τριές του/της.

6.  Να αποφεύγει κάθε ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των άλλων.

7.  Να κινείται προσεκτικά και να αποφεύγει παιχνίδια και συμπεριφορές σε οποιοδήποτε μέρος του σχολείου, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική του/της και των συμμαθητών/τριών του/της.

8.  Να μη βρίσκεται στην τάξη ή στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου κατά την ώρα του διαλείμματος.

9.  Μετά το διάλειμμα να προσέρχεται έγκαιρα μέσα στην τάξη.

10.            Να μη φέρνει στο σχολείο έντυπα ή αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με τη μαθητική του/της ιδιότητα.

11.            Να μην έχει κινητό τηλέφωνο (η επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον σε περίπτωση ανάγκης γίνεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής του σχολείου).

12.            Να σέβεται και να προστατεύει τους χώρους και την περιουσία του σχολείου. Να χρησιμοποιεί τις τουαλέτες για τη φυσική του ανάγκη και τηρώντας τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (τα χαρτιά στους κάδους, πλύσιμο χεριών, κλείσιμο βρύσης). Δεν ενοχλούν τα άλλα παιδιά που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

13.            Να έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της υπακοής, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας.

   Ενημερώνει άμεσα τον δάσκαλο τους αν ενοχληθούν από κάποιον ενήλικα εντός του σχολείου.

 

Ιδιαίτερα μέσα στην τάξη:

1.  Να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία.

2.  Να μην ενοχλεί τους/τις συμμαθητές/τριές του/της.

3.  Να μιλά αφού πρώτα πάρει άδεια.

4.  Να ακούει χωρίς να διακόπτει τον/τη συμμαθητή/τριά του/της.

5.  Να σέβεται και διατηρεί την τάξη του/της καθαρή.

 

Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες:

α. Παρατήρηση

β. Επίπληξη

γ. Παραπομπή στον Διευθυντή

δ. Ενημέρωση γονέων

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων

στ. Ενημέρωση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου/ Συμβούλου Εκπαίδευσης

ζ. Αλλαγή τμήματος

η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

 

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ’ ο/η Διευθυντής/ντρια με τον εκπαιδευτικό της τάξης· των ε’, στ’ και ζ’ ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων και της η’ ο Σύλλογος Διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα.

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική  δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

Όλα τα περιστατικά μη αποδεκτής συμπεριφοράς, η επικοινωνία με τους γονείς, καθώς και οι τρόποι διευθέτησης καταγράφονται με χρονολογική σειρά στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. 

 

Άξονας 3ος: Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

 Ο ΣΔ δίνει έμφαση στην κατανόηση από τους μαθητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε στα δικαιώματα του σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης, εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, στο δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή αθέμιτης διάκρισης (λόγω φύλου, καταγωγής, εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης κλπ). Ειδικά για το σχολ. έτος 2022-23 θα αναπτυχθούν σχετικές δράσεις μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές. Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί, με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς εστιάζουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης τους στην επικοινωνία και στη συνδιαμόρφωση κανόνων (συμβόλαιο τάξης) που έχουν ως επιμέρους στόχο την πρόληψη σε θέματα σχολικού εκφοβισμού.

·       Είναι διαθέσιμοι για ατομική επικοινωνία, όταν κάποιοι μαθητές θέλουν να μοιραστούν μαζί τους ένα προβληματισμό τους, ένα περιστατικό ή ένα ζήτημα που τους απασχολεί, σε περιβάλλον που να προστατεύει την ιδιωτικότητα και το απόρρητο.

·       Διατηρούν διακριτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, όχι μόνο ως προς την μαθησιακή πρόοδό τους, αλλά και ως προς την γενικότερη συναισθηματική κατάσταση και εξέλιξή τους.

·       Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την τήρηση κοινών κανόνων, την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο σχολείο και την ανατροφοδότησή τους, σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων και κρίσεων.

·       Αξιοποιούν στο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες και τα προγράμματα των

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Υ.ΠΑΙ.Θ., των ΠΕΚΕΣ, των ΚΕΔΑΣΥ., της ΕΔ.Υ. κλπ..

·       Επιχειρούν τη δικτύωση των σχολείων με τις υπηρεσίες και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου, που ασχολούνται με τα παιδιά, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους τόσο προληπτικά όσο και σε περιπτώσεις κρίσης.

· 

            Το σχολείο μας είναι ανοικτό σε επιμορφωτικά θέματα που αφορούν τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό, εφόσον αυτά είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο μας ή διεξάγονται από αναγνωρισμένους, επιστημονικούς φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σχολείο μας συνεργάζεται με το «Κέντρο Πρόληψης Στοργή», σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και ενημερωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς.

 

Άξονας 4ος: Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το σχολείο οργανώνει μια σειρά ξεχωριστών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός σχολείου που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής. Το σχολείο  θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους.

     Ουσιαστικότερο βέβαια και παιδαγωγικά χρησιμότερο θεωρείται να είναι οι σχολικές και κοινωνικές συνθήκες τέτοιες ώστε ο μαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά δοκιμάζουν και εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα και διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Για το λόγο αυτό το σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων και τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις που οργανώνει το σχολείο. Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

Οι μετακινήσεις μαθητών γίνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις στις οποίες αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων των Δημοτικών Σχολείων και εν γένει όλων των σχολικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών.

          Σε περίπτωση που ο καιρός είναι επισφαλής την ημέρα μιας  προγραμματισμένης μετακίνησης (εκδρομής) οι μαθητές θα έρχονται στο σχολείο με την εκδρομική, αλλά και με τη σχολική τους τσάντα σαν να πρόκειται να γίνει το μάθημα.

          Εφόσον μια  μετακίνηση δεν πραγματοποιηθεί λόγω κακοκαιρίας αναβάλλεται  για κάποια  άλλη ημέρα που θα  έχει καλό καιρό. Η νέα ημερομηνία της μετακίνησης θα γνωστοποιείται  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με προφορική ενημέρωση των μαθητών την προηγούμενη ημέρα.

 

Άξονας 5ος: Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

     Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογό Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Όταν το παιδί μας εκφράζει παράπονα:

Μερικές φορές τα παιδιά εκφράζουν παράπονα για τους συμμαθητές ή για τους εκπαιδευτικούς. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού του θέματος εκ μέρους των γονέων/κηδεμόνων είναι ο εξής:

   Ακούμε το παιδί μας προσεχτικά, χωρίς να παίρνουμε θέση. Του λέμε ότι θα απευθυνθούμε στο Σχολείο για να ακούσουμε και την άλλη άποψη.

   Αποφεύγουμε να σχολιάζουμε αρνητικά τους/τις εκπαιδευτικούς, γιατί απαξιώνεται η μαθησιακή διαδικασία.

   Δε σκεπτόμαστε αρνητικά για  το άλλο παιδί ή την οικογένειά του.

   Δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες να νουθετήσουμε ή να τιμωρήσουμε  το «άλλο» παιδί στο χώρο του σχολείου.

Να μη μας διαφεύγει ότι συχνά τα παιδιά προκειμένου να δικαιολογηθούν ή επειδή αντιλαμβάνονται τα γεγονότα με τρόπο διαφορετικό απ΄ ότι εμείς οι μεγάλοι, παρουσιάζουν τη μισή αλήθεια ή μεταφέρουν ανακρίβειες και όσο γίνονται πιστευτά, τόσο συνεχίζουν.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου.

 

Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι        συναντήσεις   για       ενημέρωση     των      γονέων/κηδεμόνων   με            τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: Ο εκπαιδευτικός ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε μήνα, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας/κηδεμόνας να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του.

Οι ημέρες και ώρες επικοινωνίας γνωστοποιούνται στους γονείς μέσω του ωρολογίου προγράμματος που έχει δοθεί στα παιδιά ή με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο.

 Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να συναντηθεί με τον εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον/την ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του. Η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Η επικοινωνία- συνεργασία μπορεί να πραγματοποιείται ως εξής:

Ø  Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Ø  Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

Ø  Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση

Ø  Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.

Ø  Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Ø  Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου, και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει το Σχολείο να ενημερωθεί άμεσα. Σύμφωνα με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.... «αποφάσεις για ζητήματα υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται  και από τους δύο γονείς από κοινού» (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 20-09-2021 Αρ. Πρωτ. : Φ1/117162/ΓΔ4)

 

Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών- Ενημέρωση γονέων

 

Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησης του μαθητή.

Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από:

Τη συμμετοχή στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης

Την καθημερινή προφορική επίδοση στο μάθημα της ημέρας

Την επίδοση στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες

Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι

Τη συμμετοχή και συμπεριφορά στην ομάδα που ανήκει

Τη γενική συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους του

 

Διάρκεια τριμήνων

Η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.

Το Σχολικό έτος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους. Το Διδακτικό έτος ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου με τον Αγιασμό και λήγει στις 15 Ιουνίου με την παράδοση  των  Τίτλων  για  τους  μαθητές  ενώ  για  τους  εκπαιδευτικούς  στις  21  Ιουνίου    ( ΠΔ 79/2017)

   Το α΄ τρίμηνο λήγει στις 10 Δεκεμβρίου.

   Το β΄ τρίμηνο λήγει στις 10 Μαρτίου.

   Το γ΄ τρίμηνο λήγει στις 15 Ιουνίου.

Στο τέλος κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών του και παραδίδει τη βαθμολογία στο Διευθυντή. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου. Την ημέρα εκείνη κάθε εκπαιδευτικός παρουσιάζει περιγραφικά την συνολική εικόνα του μαθητή ως προς τη συμπεριφορά και τη μαθησιακή διαδικασία στον γονέα κηδεμόνα του. Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη.

Άξονας 6ος: Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.

Το σχολείο διαθέτει μεγάλο προαύλιο χώρο και μια  κεντρική είσοδο/έξοδο για την ασφαλή προσέλευση/αποχώρηση των μαθητών. Η διεύθυνση του Σχολείου ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. φθορές, βλάβες).

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί και καλοδιατηρημένοι.  Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

Για την καθαριότητα και τους κανόνες υγιεινής έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Καθαρισμός και απολύμανση αιθουσών, θρανίων, κοινόχρηστων χώρων (θα πραγματοποιείται και στα διαλείμματα).  Φυσικός αερισμός των αιθουσών διδασκαλίας. Τήρηση οδηγιών καλής υγιεινής των χεριών (υπάρχουν αντισηπτικά σε κάθε τάξη και στις τουαλέτες).

Το σχολείο μας έχει ενταχθεί στο δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών και  διαθέτει αυτόνομο χώρο για τη φιλοξενία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Αποτελεί μεταξύ άλλων εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης, κοινωνικοποίησης και προαγωγής της φιλαναγνωσίας καθώς και ένα χρήσιμο, υποστηρικτικό εργαλείο για την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, έχει οριστεί υπεύθυνος σχολικής βιβλιοθήκης και έχουν προβλεφθεί όλοι οι κανόνες για την προστασία του χώρου και τις υποχρεώσεις των μαθητών/τριών.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Σχολική Τσάντα

Το βάρος της σχολικής τσάντας είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί (δικαιολογημένα ως ένα βαθμό) αρκετούς γονείς, καθώς οι μαθητές/τριες που φέρνουν βαριές τσάντες  δυσκολεύονται να ανέβουν τα σκαλοπάτια του λεωφορείου ή να τις κουβαλήσουν από και προς το σχολείο. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων και την ελάφρυνση της σχολικής τσάντας οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει:

1.         Να ελέγχουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών, ώστε στην τσάντα καθημερινά να μένουν μόνο τα μαθήματα της ημέρας.

2.  Να ενημερωθούν από το/την εκπαιδευτικό της τάξης για το ποια βιβλία παραμένουν στο σχολείο.

3.         Να μην επιτρέπουν στα παιδιά να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια, επιπλέον τετράδια με αυτοκόλλητα, βιβλία, δυο και τρεις κασετίνες ή οτιδήποτε άσχετο με το μάθημα. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια, καθώς και αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

 

Σχολική Εργασία

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δε διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Είναι σημαντικό οι γονείς να μην παρεμβαίνουν στο έργο του δασκάλου, όσον αφορά το θέμα των κατ΄ οίκων εργασιών.

Λειτουργία Κυλικείου – Σπιτικό κολατσιό -Κεράσματα

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής. Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, φυσικοί χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, μουστοκούλουρα, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο κ.λπ.).

Είναι ευνόητο ότι οι μαθητές/τιες μπορούν να έχουν το σπιτικό κολατσιό τους. Οι γονείς είναι αναγκαίο να επιμελούνται την υγιεινή διατροφή των παιδιών τους. Απαγορεύονται γαριδάκια, πατάκια, σοκολάτες κ.α. Ξηροί καρποί, τσίχλες και καραμέλες, μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο και καλό είναι να αποφεύγονται.

Κατά τη διάρκεια ονομαστικών εορτών και γενεθλίων πολλές φορές οι γονείς εκφράζουν την επιθυμία να προσφέρουν κέρασμα. Οι γονείς είναι σημαντικό να ενημερώσουν τη Δ/νση για περιπτώσεις αλλεργίας ή άλλης πάθησης του παιδιού τους που σχετίζεται με τη διατροφή. Τα γλυκίσματα είναι σκόπιμο να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγή συσκευασία, καθώς ο κίνδυνος του κορονοϊού εξακολουθεί να υφίσταται.  Για την πρόληψη ατυχημάτων ή πιθανών αλλεργικών αντιδράσεων συνιστάται η κατανάλωσή τους εφόσον έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους και λάβουν την έγκριση των γονέων τους.

 

Έντυπα -διαφημίσεις

Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΑΙΘ, όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος.

Κινητά τηλέφωνα

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα από μαθητές στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, χρησιμοποιείται το τηλέφωνο της διεύθυνσης.

 

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών / τριών εντός του σχολικού ωραρίου

 

Αν το παιδί  υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, πρέπει  να ενημερώνεται το σχολείο για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους/τις εκπαιδευτικούς (πλην του σχολικού νοσηλευτή). Παρέχονται, όμως, οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού.

Πολιτική Άμυνα

Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των φυσικών καταστροφών. (διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών). Για το θέμα αυτό έχουν υλοποιηθεί:

·       Αναμορφώσεις και των δύο (2) σχεδίων που αφορούν τα μνημόνια ενεργειών τόσο για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου, όσο και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων κ.ά. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν για τη θέση ευθύνης σε ανάλογο περιστατικό.

·       Έχει ενημερωθεί η ΔΙ.Π.Ε Ζακύνθου με σχετικό έγγραφο και της έχουν αποσταλεί αντίγραφά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

·       Έχουν προγραμματιστεί για υλοποίηση, ασκήσεις ετοιμότητας  διαχείρισης σεισμικού κινδύνου εντός του διδακτικού ωραρίου και σε διαφορετικές ώρες όπως εντός μαθήματος, διάλειμμα.

Οι γονείς/κηδεμόνες, ενημερώνονται σχετικά και οφείλουν να γνωρίζουν για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης της σχολικής μονάδας κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών και κυρίως για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εκκένωση του σχολείου σε περίπτωση που μετά από την εκδήλωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης η λειτουργία του καταστεί προβληματική έως αδύνατη.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

 

Τηλεκπαίδευση

Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών απαιτηθεί η διενέργεια τηλεκπαίδευσης, το σχολείο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και θα προσφέρει  υποστήριξη προς γονείς και μαθητές.

Υπενθυμίζεται ότι:

• Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat, να χρησιμοποιήσουν το εικονίδιο με τις αντιδράσεις), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

• Η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 

      ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Ο Διευθυντής του Σχολείου

   Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας.

   Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

   Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς

   Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.

   Απευθύνει στους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

Οι εκπαιδευτικοί

   Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Στελεχών της εκπαίδευσης.

   Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

   Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

   Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

   Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.

   Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

   Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

   Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

   Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

   Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.

Γονείς και κηδεμόνες

   Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

   Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά μας (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων) ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.

   Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.

   Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν: α) Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων (άρθρο 107, Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021).

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

Σχολικός/ή τροχονόμος:

Ο/Η σχολική τροχονόμος είναι εφοδιασμένος/η  με αντανακλαστικό χιτώνιο και φορητή πινακίδα STOP, την οποία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Οφείλει να είναι συνεπής στο ωρολόγιο πρόγραμμά του, συγκεντρωμένος στο έργο του και να αποφεύγει ενέργειες που αποσπούν την προσοχή του (ομιλία σε κινητό, συζήτηση με γονείς, κ.α.) όταν οι μαθητές περνούν τη διάβαση. Πάνω από όλα δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια. Οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά τους με ΙΧ οφείλουν να υπακούν στη φορητή πινακίδα STOP και στις συστάσεις του σχολικού τροχονόμου όταν είναι πεζοί,  ώστε οι μαθητές να εισέρχονται ασφαλείς στον αύλειο χώρο του σχολείου.

Υπεύθυνη καθαριότητας

Η υπεύθυνη καθαριότητας οφείλει:

   Να βρίσκεται στο σχολείο με την προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της.

   Να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του ιού COVID-19.

   Να ασφαλίζει κάθε υλικό που μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.

Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο της μόνο από αυτόν.

Υποστηρικτικές δομές

Ο Εκπαιδευτικός της τάξης και ο Διευθυντής του Σχολείου διαχειρίζονται την επίλυση θεμάτων και εν συνεχεία απευθύνονται αν χρειαστεί στις σχετικές υποστηρικτικές δομές.

Οι παρακάτω υποστηρικτικές δομές είναι στη διάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών για περαιτέρω βοήθεια και στήριξη στο πολύπλευρο και δύσκολο έργο τους.

     Διευθυντής Εκπαίδευσης Ζακύνθου: Εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει και καθοδηγεί τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ευθύνης του.

Τηλ. Επικοινωνίας :2695045091  email: dipezak@sch.gr

 

   Συντονίστρια με παιδαγωγική ευθύνη στα Δημοτικά Σχολεία της Ζακύνθου. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς της περιοχής με σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και των νέων, σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. Τηλ. Επικοινωνίας  2671026802 email: 2pekes@ionion.pde.sch.gr

 

   Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕΔΑΣΥ):  Έχει την ευθύνη να διερευνά και να πιστοποιεί τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τηλ. Επικοινωνίας  2695043889  email: mail@kesy.zak.sch.gr

 

Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας. Εmail: metr32@gmail.com

 

Όλα τα σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου υποστηρίζονται στο εκπαιδευτικό τους έργο από το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι. Για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου μέχρι δυο (2) εργάσιμες μέρες τον χρόνο ανά τάξη. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται οι γονείς εγκαίρως για τη μη λειτουργία του τμήματος/σχολείου.

 

Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/Διευθύντριας, ή Προϊσταμένης/Προϊσταμένου, βοηθητικού προσωπικού, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του.

 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός από το Σύλλογο Διδασκόντων(Πράξη 8) και το Σχολικό Συμβούλιο(Πράξη 1) βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες με κάθε πρόσφορο τρόπο/ ηλεκτρονική αλληλογραφία (και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου).

 

Λαγωπόδο: 27/09/2023

 

Ο Διευθυντής

 

 

Παντής Διούσιος

 

 

 

 

Εγκρίνεται

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

 

 

 

 

 

  

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2024-2025

 Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Τμήμα Και στην Πρωινή Ζώνη να συμπληρώσουν τις αι...