Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

Εισαγωγή

Αγαπητοί μαθητές, γονείς/ κηδεμόνες

1 Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου», συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου με τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων και τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Λαγωπόδου (ως εκπρόσωπο του Δήμου Ζακύνθου). Σκοπό έχει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του σχολείου, ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με την αγωγή και την κοινωνικοποίηση του μαθητή.

2.  «Με τον όρο " Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου " εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση.»

3.  Κοινός στόχος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας, η ανάπτυξη κοινωνικής και ατομικής ευθύνης.

4.  Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

5.  Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν.

6.  Θα ήταν χρήσιμο να αφιερώσετε αρκετό χρόνο, προκειμένου να μελετήσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, να προβληματιστείτε και να λάβετε απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα που σας απασχολούν.

*Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, έχουμε προσαρμόσει ανάλογα τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου με ειδικές παραπομπές, όπου χρειάζεται.

Γενικά θέλουμε να γνωρίζετε ότι στο σχολείο μας τηρούνται τα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων υγειονομικά πρωτόκολλα.

Υπάρχει επάρκεια αντισηπτικών και ειδών καθαρισμού, η καθαρίστρια είναι πλήρους ωραρίου και εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Οι επιφάνειες εργασίας στις αίθουσες απολυμαίνονται σε κάθε διάλειμμα.

Έχει οριστεί υπεύθυνος εκπαιδευτικός, καθώς και ειδικός χώρος με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την περίπτωση που πρέπει να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «ύποπτο περιστατικό».


Άφιξη και Αποχώρηση μαθητών/τριών

1. Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από 8:00 ως 8:15 από την κεντρική είσοδο του σχολείου(φορώντας τη μάσκα τους).

(Εξαίρεση οι μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στην πρωινή ζώνη και προσέρχονται από 7:00 ως 7:15).

2. Η έγκαιρη προσέλευση συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, αντίθετα η καθυστερημένη είσοδος του μαθητή στην τάξη προκαλεί διακοπή της ροής του μαθήματος και αναστάτωση.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα ( π.χ. επίσκεψη σε γιατρό) έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του(έως την είσοδο του σχολείου) , με τη σύσταση αυτό να γίνει στην αλλαγή διδακτικής ώρας (π.χ. 09:00 ή ακόμη καλύτερα στο διάλειμμα)

3. Υποδοχή μαθητών. Στην είσοδο υποδέχεται τα παιδιά ο υπεύθυνος εφημερεύων εκπαιδευτικός. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους , αποχωρούν αφού βεβαιωθούν ότι αυτά εισήλθαν στο προαύλιο.

4. Έναρξη προγράμματος 08:15, εκπαιδευτικοί και μαθητές συγκεντρώνονται στον προκαθορισμένο χώρο, όπου γίνεται κοινή προσευχή και τυχόν ανακοινώσεις από τον διευθυντή του σχολείου(με απόφαση συλλόγου διδασκόντων ισχύει για Δευτέρα και Παρασκευή. Τις υπόλοιπες ημέρες η διαδικασία μεταφέρεται εντός της σχολικής αίθουσας).

Οι ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν, αλλά οφείλουν να παρευρίσκονται στο χώρο και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

5. Το κουδούνι λήξης των μαθημάτων χτυπάει στις 13:15. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται(φορώντας τη μάσκα τους) κατά τμήματα, συνοδεία του διδάσκοντα την τελευταία ώρα εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο εισέρχονται σε αυτό υπό την επίβλεψη του εφημερεύοντος.

Οι λοιποί μαθητές αποχωρούν με τους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών τους.

Σε περίπτωση που, λόγω κωλύματος, ο γονέας αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών έως και 10 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης οι γονείς παραλαμβάνουν το παιδί τους από το χώρο του Ολοήμερου.

6. Σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι γονείς δύνανται να εισέρχονται(φορώντας μάσκα ) στο προαύλιο του σχολείου και να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τον στεγασμένο χώρο (ανατολικά της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων).

Παρακαλούνται οι ενήλικες συνοδοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου, συμβάλλοντας πρωτίστως στην ασφάλεια των μικρών μαθητών.

Με απόφαση του σχολικού συμβουλίου (αρ. 1/27-9-2019) δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην πάροδο που οδηγεί στην είσοδο του σχολείου, κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, εξαιρουμένων των οχημάτων των εκπαιδευτικών όπου θα σταθμεύσουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος.


Φοίτηση

Στο σχολείο μας εφαρμόζεται ο Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με ενιαίο διδακτικό υποχρεωτικό πρόγραμμα και λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος5.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και παρακολουθείται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος καταγράφει τις καθημερινές απουσίες.

Για να ολοκληρωθεί η φοίτηση θα πρέπει ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση (αν απουσιάσει αδικαιολόγητα για διάστημα μεγαλύτερο του μισού έτους) επαναλαμβάνει την τάξη.


Φυσική Αγωγή

Το ΑΔΥΜ προσκομίζεται στην Α΄ και Δ΄ τάξη και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στο μάθημα της Γυμναστικής.

Για την ασφαλή συμμετοχή στο μάθημα χρειάζεται οι μαθητές/τριες να φορούν τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Διαλείμματα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, ( Στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να μην υπάρχει ανάμιξη μαθητών από διαφορετικές τάξεις)

αφού πάρουν μαζί τους ό,τι χρειάζονται και οι αίθουσες κλειδώνουν με ευθύνη του διδάσκοντα.( Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά οι αίθουσες δεν κλειδώνουν, προκειμένου να αερίζονται επαρκώς και να απολυμαίνονται οι επιφάνειες από την καθαρίστρια.) Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται και να μη χρησιμοποιούν άσχημο ή προσβλητικό λεξιλόγιο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν πρέπει να απευθύνονται άμεσα στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.

Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το διάλειμμα γίνεται στις στεγασμένες βεράντες, ακριβώς έξω από το κάθε τμήμα.

Απουσίες

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.

Σε περίπτωση που η απουσία οφείλεται σε ασθένεια, η επιστροφή στο σχολείο προϋποθέτει την πλήρη ίαση του παιδιού.

(Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας και πρόληψης λόγω της πανδημίας, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση και διαχείριση της οποιασδήποτε ασθένειας ή και απλής αδιαθεσίας του παιδιού. Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο με σχετική βεβαίωση γιατρού.)


Προαγωγή- επανάληψη φοίτησης

Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου τους ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται εφόσον υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Α, Β και Γ. Όταν υπερισχύει ο χαρακτηρισμός Δ ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων προάγονται εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 4,5.

Ολοήμερο

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά λήγει στις 15:00.

Το Ολοήμερο φιλοξενείται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η επιφάνεια της οποίας (>100τ.μ.) εξασφαλίζει την τήρηση των μέγιστων αποστάσεων. Τα παιδιά κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις και σε διαφορετική γωνιά η κάθε τάξη. Μετά το φαγητό, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι επιφάνειες απολυμαίνονται και τις ίδιες θέσεις χρησιμοποιούν τα παιδιά για τη μελέτη των μαθημάτων.

Οι μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρωί αφήνουν το τσαντάκι με το φαγητό τους στην αίθουσα σίτισης (αν χρειάζεται το τοποθετούν στο ψυγείο). Τα σκεύη πρέπει να είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.

Οι μαθητές προετοιμάζουν τις εργασίες τους υπό την επίβλεψη και την υποστήριξη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

Η φοίτηση των εγγεγραμμένων μαθητών είναι υποχρεωτική και πρέπει να τηρείται η ώρα αποχώρησης όπως έχει δηλωθεί από τους γονείς.

Η συμπλήρωση 15 συνεχόμενων αδικαιολόγητων απουσιών έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του μαθητή από το Ολοήμερο.

Επειδή δεν είναι βέβαιο ότι ο χρόνος μελέτης θα επαρκεί πάντα, στο σπίτι είναι απαραίτητος ο επανέλεγχος των εργασιών.

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών τους.

Συμπεριφορά

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και του διαλείμματος, η συμπεριφορά των μαθητών θα πρέπει να είναι ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές.

Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών ή τσίχλας την ώρα του μαθήματος.

Δεν επιτρέπεται να σηκώνονται από τις θέσεις τους χωρίς άδεια ή να συνομιλούν δυνατά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) δεν είναι αποδεκτή και έχει συνέπειες.

Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που δεν τους ανήκουν

Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά.

Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης), κάνοντας λελογισμένη χρήση στο σαπούνι και το χαρτί. Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα λόγο.

Οι μαθητές δεν γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου,

επίσης δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.

Παιδαγωγικός έλεγχος

Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

α. Παρατήρηση β. Επίπληξη γ. Παραπομπή στον διευθυντή

δ. Ενημέρωση γονέων

ζ. Αλλαγή τμήματος (με απόφαση συλλόγου διδασκόντων) η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (με τη συναίνεση των γονέων)

Υποστηρικτικές δομές

Στο σχολείο παρέχεται παράλληλη στήριξη σε δύο μαθητές.

Υπάρχει άριστη συνεργασία με το ΚΕΣΥ Ζακύνθου, όπου μπορούν να απευθύνονται οι γονείς αυτοβούλως ή μετά από σύσταση του εκπαιδευτικού.

Σχολικές γιορτές – δράσεις

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν και να συμπεριφέρονται κόσμια.

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές.

Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο). Τη φετινή χρονιά και όσο ισχύουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, οι εορτές θα πραγματοποιούνται εντός των σχολικών αιθουσών προς αποφυγή συνωστισμού

Το περιεχόμενο και η διάρκεια των δράσεων του σχολείου καθορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων

Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο θεωρείται βασικός παράγων για τη βελτίωση όχι μόνο της σχολικής επίδοσης του παιδιού αλλά και των σχέσεών του με το σχολείο και τους δασκάλους, της κοινωνικής του συμπεριφοράς και γενικότερα της κοινωνικο-συναισθηματικής του ανάπτυξης.

Το σχολείο δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πεδίο αντιπαλότητας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, αλλά χώρος δημιουργικής έκφρασης , μάθησης και κοινωνικοποίησης.

Με δεδομένο ότι τις δύο πλευρές (οικογένεια – σχολείο) τις συνδέει ο κοινός παρανομαστής που είναι το παιδί, η συνεργασία δεν μπορεί να είναι επιλογή, αλλά ανάγκη και υποχρέωση.

Ασφαλώς και πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία και όταν δεν ορίζεται σαφώς το πλαίσιο προκύπτουν εμπόδια και συγκρούσεις.

Οι ρόλοι πρέπει να είναι διακριτοί και επιδίωξη του σχολείου είναι μέσα από την ενημέρωση, να επιτευχθεί η απαραίτητη συμπόρευση στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία και η κοινή λογική. Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα προς τα παιδιά.

Και οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν τους γονείς με ευγένεια και ενσυναίσθηση, κατανοώντας την αγωνία και το ενδιαφέρον για τα παιδιά τους.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου.

Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς. (Λόγω COVID-19 η είσοδος τρίτων στο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο και αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση.)

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας

1. από τις ενημερωτικές συναντήσεις με τον διευθυντή του σχολείου

2.  μέσω των ανακοινώσεων που δίνονται στους μαθητές, αναρτώνται στο ιστολόγιο http://1dimrizas.blogspot.com/ και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή αποστέλλονται στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση

3.  από τη μελέτη της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. σχολικός οδηγός)

Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης που τους έχει κοινοποιηθεί μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Λόγω COVID-19 η ενημέρωση θα γίνεται με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. τηλεφωνικά)

Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση. Λόγω COVID-19 η ενημέρωση θα γίνεται με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ.αποστολή με e-mail)

Η ενημέρωση που συχνά επιδιώκεται από τους γονείς κατά την ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης των μαθητών δεν μπορεί να είναι πλήρης και αξιόπιστη.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Ο τρόπος διδασκαλίας, η ανάθεση εργασιών, η θέση που θα καθίσουν οι μαθητές στην τάξη, είναι αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού.

Κυλικείο

Οφείλει να διαθέτει προϊόντα σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και του ΥΠ.ΥΓ. και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας. Με ευθύνη του διευθυντή, η υπεύθυνη του κυλικείου έχει λάβει γνώση για το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ ως προς τη σχολαστική εφαρμογή των ειδικών μέτρων λόγω COVID-19.

Η διεύθυνση του σχολείου έχει φροντίσει να τοποθετηθούν σημάδια στο δάπεδο, για να τηρούνται οι αποστάσεις κατά την αναμονή των μαθητών.

Έχει συσταθεί επιτροπή, με αρμοδιότητα να ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.

Σχολική βιβλιοθήκη

Το σχολείο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας.

Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία, τα οποία πρέπει να επιστρέψει σε χρόνο που έχει ορίσει η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της βιβλιοθήκης.

Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούργια.

Οι γονείς ενημερώνονται για τον κανονισμό λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης, με ενημερωτική επιστολή που διαμοιράζεται στους μαθητές και αναρτάται στο ιστολόγιο του σχολείου.

Ενέργειες για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου και τη μείωση των συνεπειών των ακραίων φυσικών φαινομένων

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου έχει επικαιροποιήσει το σχέδιο για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ.

Γίνονται τακτικά (τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο) ασκήσεις ετοιμότητας, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ψύχραιμα και όχι με πανικό έναν πιθανό ισχυρό σεισμό.

Οι γονείς ενημερώνονται με σχετική επιστολή για τις ενέργειες που προβλέπονται.

Επίλογος

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων εν μέσω πανδημίας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τον/την καθένα/καθεμιά από εμάς (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές/τριες).

Οφείλουμε να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί και αφορά στην προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Όσο κι αν κάποτε δυσανασχετούμε, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τηρούμε όλα να μέτρα πρόληψης από τη διασπορά του ιού COVID-19 που έχει θεσπίσει η πολιτεία.

Οι μαθητές μας επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα, χαρακτηριστικά που ενισχύονται από το ευρύτερο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον που λειτουργεί ως πρότυπο.

Είναι χρέος όλων, γονέων και εκπαιδευτικών να συνεχίσουμε να εμψυχώνουμε και να στηρίζουμε τα παιδιά μέχρι να ξεπεραστεί και αυτή η δυσκολία και να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα, όπου τα παιδιά θα μπορούν να παίζουν, να μαλώνουν, να αγκαλιάζονται, να συνεργάζονται, να είναι πάλι παιδιά.

Και στο τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου, να κρατήσουμε όλοι μας τις καλές συνήθειες ατομικής υγιεινής και τα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές δυσκολίες.

Σημ.: ο Εσωτερικός κανονισμός δύναται να επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ώστε να εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με εκτίμηση

Ο διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 2024

 Ολοκληρώθηκαν χθες, 18 Απριλίου 2024, οι αγώνες στίβου, στο «Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών», στην πόλη της Ζακύνθου. Συγχαρητήρια στα παιδ...