Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Ενημερωτικό για τις εγγραφές στο ΠΣΔ


1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ                                                        25-03-2020

Αγαπητοί γονείς

Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια που καταβάλλετε προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή των παιδιών σας στο ΠΣΔ.   Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία  παρατείνεται έως τη Δευτέρα 30/3.
Κατανοούμε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή βοήθεια.
Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου, με προϋπόθεση τη δική σας συγκατάθεση.
Σχετικό έντυπο υπάρχει στη διαχειριστική εφαρμογή https://register.sch.gr/students/admins, καθώς και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου 1dimrizas.blogspot.com.
Έως και την Παρασκευή 27/3, παρακαλείστε είτε να ενημερώσετε το σχολείο με ηλεκτρονικό μήνυμα mail@1dim-rizas.zak.sch.gr  για την ολοκλήρωση της εγγραφής είτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ώστε να γίνει η εγγραφή από το σχολείο.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και επείγον είναι η γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των γονέων, ώστε να μπορεί το σχολείο να επικοινωνεί μαζί σας με ευκολία και αμεσότητα. 
Σημ.: Αν κάποια παιδιά έχουν αφήσει στο σχολείο βιβλία που μπορεί να χρειαστούν, επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να βρούμε από κοινού τον ασφαλέστερο τρόπο να επιστραφούν.
Παρακαλούμε διαδώστε το μήνυμα, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη και υπομονή.

ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ εδώ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ


Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Π.Σ.Δ


Το σχολείο του παιδιού σας πρόκειται να δημιουργήσει λογαριασμό πρόσβασης στην υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Π.Σ.Δ www.sch.gr/services 

Προϋπόθεση:
Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ* ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΕΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Επιστρέψτε το παρόν έγγραφο έως τις:
30/03/2020

Δηλώνω ότι επιτρέπω στον διαχειριστή μαθητικών λογαριασμών του σχολείου και σχετικά με δημιουργία λογαριασμού του παιδιού μου ___________________________________στο ΠΣΔ, τη δημιουργία λογαριασμού με την παραπάνω προϋπόθεση.
           που φοιτά στην ___________________________________Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, επικοινωνήστε με:
Ονοματεπώνυμο ________________________________

Τηλέφωνο _____________


Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα

Ημερομηνία


Για την ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, όπως καλές πρακτικές, οδηγίες ασφαλούς χρήσης, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, σχετική νομοθεσία κλπ, τα σχολεία, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στον Ενημερωτικό Κόμβο ΠΣΔ για το Ασφαλές Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr, καθώς και την κοινότητα http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εποπτεύουν διακριτικά τη διαδικτυακή συμπεριφορά των μαθητών για να προλαβαίνουν συμπεριφορές που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και επίβλεψης. Ενώ σε κάθε περίπτωση οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται και να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις τους για τη χρήση του διαδικτύου και ειδικά των κοινωνικών δικτύων εκτός σχολείου, αφού το σχολείο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη συνολική συμπεριφορά των μαθητών και να προλαμβάνει καταστάσεις με την ενημέρωση και τη γνώση που προσφέρει.


* ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  • Κανένας μαθητής κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχει πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Η πολιτική αυτή αναφέρεται ρητά από αρκετά δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το MSN
  • Κανένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να προτρέπει τους μαθητές στη δημιουργία προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα, πλην του ΠΣΔ, ειδικά όταν οι μαθητές αυτοί είναι μικρότεροι των 13 ετών. Τέτοια συμπεριφορά είναι απολύτως παράτυπη και αντισυμβατική, καθώς προωθεί τα παιδιά στη δήλωση ψευδών στοιχείων για τη δημιουργία προφίλ και στην αποδοχή όρων που δεν έχουν γίνει κατανοητοί ή δεν έχουν ποτέ διαβαστεί
  • Καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι τείνουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο μέσω ασύρματων κινητών συσκευών, πρέπει τα σχολεία να εφαρμόζουν  τη σχετική απόφαση περί χρήσης κινητών τηλεφώνων
Είναι σκόπιμο να ενημερώσετε τους μαθητές ότι ακόμη και εντός του ΠΣΔ πρέπει να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλούς και ορθής χρήσης του Διαδικτύου, όπως:

·         Να αποφεύγουν να αναρτούν στοιχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα τους (φωτογραφίες, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.ά.)
·         Να αποφεύγουν να συνομιλούν με αγνώστους και να απορρίπτουν αιτήματα φιλίας από αγνώστους (ακόμη και αν αυτοί είναι μαθητές)
·         Να αποφεύγουν να δημοσιεύουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να είναι δυσφημιστικό ή προσβλητικό για τους μαθητές, τους διδάσκοντες και τα λοιπά μέλη του σχολείου. Να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους κανόνες «καλής συμπεριφοράς» και να αποφεύγουν τα επιθετικά, υβριστικά, συκοφαντικά ή ρατσιστικά σχόλια
·         Να αποφεύγεται η ύπαρξη ή η ανταλλαγή υλικού που ωθεί σε πράξεις παράνομες ή απρεπείς για το χώρο του σχολείου. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε υλικό σχετικό με: ναρκωτικά, μίσος, βία, πορνογραφία, διακρίσεις φυλετικές ή άλλου τύπου, τυχερά παιχνίδια, εκφοβισμός, παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διαρροής προσωπικών δεδομένων,  κλπ.
·         Να αποφεύγεται η χρήση των δικτύων για λόγους άσχετους με την εκπαιδευτική διαδικασία στη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς η ενασχόληση είναι συνήθως εξαιρετικά χρονοβόρος και παραπλανητική.
·         Να αποφεύγουν να κάνουν αναφορές σε μέλη του προσωπικού, σε μαθητές και γονείς, καθώς και σε γεγονότα και δραστηριότητες του σχολείου χωρίς έγκριση από το σχολείο

Γενικά χαρακτηριστικά λογαριασμών
  1. Ιστορικό (Archive) Μηνυμάτων: Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται από το λογαριασμό του μαθητή (είτε στέλνονται είτε λαμβάνονται) αποθηκεύονται μόνιμα σε κατάλληλους φακέλους του γραμματοκιβωτίου (mailbox) του μαθητή. Το ιστορικό των μηνυμάτων είναι μόνο για ανάγνωση από τον μαθητή και δεν είναι δυνατή η διαγραφή του.
  2. Γνωστοποίηση κωδικού στον κηδεμόνα: Υπάρχει η δυνατότητα, αν ο κηδεμόνας του μαθητή το επιθυμεί, να ζητήσει να του γνωστοποιηθεί ο κωδικός του λογαριασμού του μαθητή. Η αίτηση γνωστοποίησης υποβάλλεται γραπτώς προς το σχολείο.
  3. Ο λογαριασμός έχει ισχύ για όλο το σχολικό έτος και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα μεταφοράς του λογαριασμού στο επόμενο σχολικό έτος ώστε ο λογαριασμός να «ακολουθήσει» το μαθητή σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  4. Προβλέπεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του λογαριασμού του μαθητή όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Λογαριασμοί που μένουν απενεργοποιημένοι για περισσότερο από 3 έτη (π.χ. δεν μεταφέρονται/ενεργοποιούνται) θα διαγράφονται αυτόματα.
  5. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων στους λογαριασμούς (π.χ. για την αρχικοποίηση κωδικού), οι μαθητές απευθύνονται στον εκπαιδευτικό που έχει οριστεί από τον Διευθυντή του σχολείου ως διαχειριστής, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα τεχνικά μέσα από το δικτυακό τόπο https://register.sch.gr/studentsadmin/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023 - 2024

 ΜΕ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚ...